FeaturedNewsController

DetailController

Responsive Image

NewsByCategory

THÔNG BÁO
 • Chi cục Thuế quận Hoàng Mai tiếp tục lưu ý về sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử ETAX MOBILE

  Công văn chi cục Thuế

 • Responsive Image
  Responsive Image

  NewsByCategory

  VĂN HÓA XÃ HỘI
 • Phường Tân Mai tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với nhân dân về các vấn đề nhân dân quan tâm, vấn đề dân sinh bức xúc và các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính

  Đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với nhân dân

 • NewsByCategory

  KINH TẾ - CHÍNH TRỊ
 • Phường Tân Mai tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023

  Sáng ngày 12/10/2023, tại Nhà hội họp Phường Tân Mai đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2023

 • NewsByCategory

  AN NINH QUỐC PHÒNG
 • Phường Tân Mai tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023

  Sáng ngày 12/10/2023, tại Nhà hội họp Phường Tân Mai đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2023

 • NewsByCategory

  NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT
 • Hội Người Cao tuổi phường Tân Mai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024

  Tổng kết công tác Hội Người cao tuổi

 • NewsByCategory

  ĐẢNG ĐOÀN THỂ
 • Đảng ủy phường Tân Mai tổ chức Hội nghị Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII và nghe thông tin thời sự trong nước và quốc tế quý IV năm 2023

  Sáng ngày 28/10/2023 tại Nhà thể chất trường Tiểu học Tân Mai, Đảng ủy phường Tân Mai đã tổ chức Hội nghị Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành...

 • NewsByCategory

  TIN TỨC KHÁC
 • Chi cục Thuế quận Hoàng Mai tiếp tục lưu ý về sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử ETAX MOBILE

  Công văn chi cục Thuế

 • FeaturedNewsController

  Responsive Image
  Responsive Image

  NewsByCategory

  THÔNG BÁO
 • Chi cục Thuế quận Hoàng Mai tiếp tục lưu ý về sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử ETAX MOBILE

  Công văn chi cục Thuế

 • Responsive Image

  NewsByCategory

  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
 • V/v phê duyệt danh mục và nội dung các quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) của UBND phường Tân Mai

  Danh mục và nội dung các quy trình giải quyết công việc nội bộ

 • Responsive Image
  Responsive Image
  Responsive Image
  Responsive Image
  Responsive Image
  Responsive Image
  Responsive Image
  Responsive Image