FeaturedNewsController

Phường Tân Mai tổ chức Hội nghị Cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Phường Tân Mai tổ chức Hội nghị Cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 (20/12/2022)

Sáng ngày 21/10/2020, Đảng bộ phường Tân Mai tổ chức Hội nghị “Cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025”. Tham dự Hội nghị, có đồng chí Lê Minh Trường - UVBTV Quận ủy - Chủ tịch HĐND Quận; các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo HĐND-UBND phường; các đồng chí Đảng ủy viên, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Phường; Bí thư chi bộ

DetailController

NewsByCategory

THÔNG BÁO
 • Phường Tân Mai tổ chức Hội nghị Cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

  Sáng ngày 21/10/2020, Đảng bộ phường Tân Mai tổ chức Hội nghị “Cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hoàng Mai lần...

 • Responsive Image
  Responsive Image

  NewsByCategory

  VĂN HÓA XÃ HỘI
 • Phường Tân Mai tổ chức Hội nghị Cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

  Sáng ngày 21/10/2020, Đảng bộ phường Tân Mai tổ chức Hội nghị “Cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hoàng Mai lần...

 • NewsByCategory

  KINH TẾ - CHÍNH TRỊ
 • Phường Tân Mai tổ chức Hội nghị Cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

  Sáng ngày 21/10/2020, Đảng bộ phường Tân Mai tổ chức Hội nghị “Cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hoàng Mai lần...

 • NewsByCategory

  AN NINH QUỐC PHÒNG
 • Lễ tiếp lửa và truyền lửa đại hội TDTT quận Hoàng Mai lần thứ V năm 2021-

  Ngọn đuốc truyền thống của Đại hội TDTT quận Hoàng Mai lần thứ V được BTC Đại Hội TDTT quận Hoàng Mai xin lửa từ di tích lịch sử Đình Tương Mai và thực hiện...

 • NewsByCategory

  NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT
 • Phường Tân Mai tổ chức Hội nghị Cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

  Sáng ngày 21/10/2020, Đảng bộ phường Tân Mai tổ chức Hội nghị “Cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hoàng Mai lần...

 • NewsByCategory

  ĐẢNG ĐOÀN THỂ
 • Phường Tân Mai tổ chức Hội nghị Cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

  Sáng ngày 21/10/2020, Đảng bộ phường Tân Mai tổ chức Hội nghị “Cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hoàng Mai lần...

 • NewsByCategory

  TIN TỨC KHÁC
 • Phường Tân Mai tổ chức Hội nghị Cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

  Sáng ngày 21/10/2020, Đảng bộ phường Tân Mai tổ chức Hội nghị “Cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hoàng Mai lần...

 • FeaturedNewsController

  Phường Tân Mai tổ chức Hội nghị Cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

  Phường Tân Mai tổ chức Hội nghị Cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 (20/12/2022)

  Sáng ngày 21/10/2020, Đảng bộ phường Tân Mai tổ chức Hội nghị “Cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025”. Tham dự Hội nghị, có đồng chí Lê Minh Trường - UVBTV Quận ủy - Chủ tịch HĐND Quận; các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo HĐND-UBND phường; các đồng chí Đảng ủy viên, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Phường; Bí thư chi bộ

  Responsive Image
  Responsive Image

  NewsByCategory

  THÔNG BÁO
 • Phường Tân Mai tổ chức Hội nghị Cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

  Sáng ngày 21/10/2020, Đảng bộ phường Tân Mai tổ chức Hội nghị “Cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hoàng Mai lần...

 • Responsive Image

  NewsByCategory

  VĂN HÓA XÃ HỘI

  NewsByCategory

  KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

  NewsByCategory

  NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

  NewsByCategory

  AN NINH QUỐC PHÒNG

  NewsByCategory

  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
 • Phường Tân Mai tổ chức Hội nghị Cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

  Sáng ngày 21/10/2020, Đảng bộ phường Tân Mai tổ chức Hội nghị “Cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hoàng Mai lần...

 • Responsive Image
  Responsive Image
  Responsive Image

  NewsByCategory

  ĐẢNG ĐOÀN THỂ

  NewsByCategory

  TIN TỨC KHÁC
  Responsive Image
  Responsive Image
  Responsive Image
  Responsive Image
  Responsive Image